Wie is parodontoloog Fokkema? – Parodontologie Praktijk Fokkema B.V. – ‘s-Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Wie is parodontoloog Fokkema?

Mondhygiënist en tandarts

Na het behalen van het VWO (1982) diploma aan de het Simon Vestdijk college te Harlingen in Friesland heeft Schelte Fokkema tandheelkunde gestudeerd in Groningen en Amsterdam, maar daarnaast heeft hij ook de opleiding tot mondhygiënist gevolgd (1982-1991). Na het behalen van de diploma’s van beide opleidingen ging hij zowel werken als mondhygiënist en als tandarts in verschillende praktijken, alhoewel het van meet af aan bij hem kriebelde om verder te gaan studeren en zich te differentiëren.

Parodontoloog

Schelte startte dan ook een paar jaar na zijn studie tandheelkunde met de opleiding tot parodontoloog, waarvoor hij geplaatst werd in Nijmegen (1993-1996; tegenwoordig is er enkel nog een opleiding in A’dam). Na afloop van de vervolgstudie zette Schelte een praktijk voor parodontologie op in Den Bosch (1996-heden), die in eerste instantie kleinschalig startte in een andere tandartsenpraktijk. Na een aantal jaren groeide de praktijk uit en vestigde Schelte zich op de huidige locatie van de Parodontologie Praktijk Fokkema (PPF), waar hij samen met een hecht team tandvleesproblemen behandelt.

Gepromoveerd en prijzen

Schelte was naast het leren van een klinisch vak ook geïnteresseerd in de wetenschappelijke achtergrond van de parodontologie en daarom besloot hij aansluitend een promotietraject te volgen (1996-2002), dat hij naast het voeren van zijn eigen praktijk part time uitvoerde. Omdat hij vooral geïnteresseerd was in de complexe oorzaken van parodontitis, voelde hij zich aangetrokken tot het thema vatbaarheid voor parodontitis, waarop hij promoveerde en waarvoor hij zich verdiepte in de afweercellen van het lichaam. Na afloop van zijn promotie werd Schelte onderscheiden met de Hamer Duyvenszprijs voor het beste proefschrift van het jaar ingesteld door de Nederlandse Vereniging Van Tandartsen. Al eerder (1999) ontving Schelte ook een prijs voor een publicatie die hij schreef in het kader van zijn opleiding tot parodontoloog, te weten de Oral B researchprijs ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

Onderwijs

Naast zijn interesse in de wetenschap droeg Schelte ook altijd graag zijn kennis over aan anderen. Vanaf zijn specialisatie tot parodontoloog heeft hij naast zijn klinische opleiding en werkzaamheden in de parodontologie gedoceerd aan de opleidingen tot mondhygiënist (later mondzorgkunde genoemd toen het een 4-jarige Hbo opleiding werd in 2002) in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam (1994-2012). Daarnaast structureerde Schelte het onderwijs parodontologie voor de opleiding mondzorgkunde en ontwikkelde een landelijke differentiatie minor parodontologie, welke tot de meest succesvolle minor van de hogeschool InHolland behoorde en 7 jaar lang verzorgd is door hem. Verder schreef hij een beleidsnota voor de oprichting van een lectoraat Preventie voor de Hogeschool Utrecht en begeleidde hij vele stagiairs van de opleidingen in de Parodontologie Praktijk Fokkema.

Bij- en nascholing

Naast het primaire onderwijs voor mondhygiënisten werd Schelte na zijn promotie gevraagd om ook de reeds praktiserende mondhygiënisten na en bij te scholen op het gebied van de klinische parodontologie. Tot op de dag van vandaag traint hij deze professionals en waarvoor Schelte een reeks nascholingscursussen heeft ontwikkeld (2003-heden), welke tot eind 2022 ondergebracht waren bij NVM-educatie mondhygiënisten en vanaf 2023 bij Dental Best Practice. Daarnaast ontwikkelde Schelte in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten een post-Hbo opleiding genaamd de Leergang Parodontologie (2014), welke geaccrediteerd is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Schelte is hiervoor hoofddocent en verantwoordelijk voor het curriculum. Inmiddels zijn er drie cohorten afgerond en wordt de leergang ook gevolgd door tandartsen.

Besturen en redacties

Schelte heeft verder door de loop van de jaren heen naast zijn werk als clinicus in de PPF, zijn promotieonderzoek en educatiewerkzaamheden zitting genomen in besturen, commissies, werkgroepen, colleges en redacties. Zo is hij vice-voorzitter geweest van het bestuur van de NVvP, redacteur van de NVvP Nieuwsbrief, lid van de redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne en lid van het adviescollege voor het Ivoren Kruis. Tot de dag van vandaag wordt hij regelmatig gevraagd als spreker of als dagvoorzitter op congressen of andere vakinhoudelijke evenementen, maar ook als organisator van congressen wordt hij regelmatig gevraagd. Daarnaast schrijft hij of heeft hij met regelmaat een artikel in de Nederlandse of internationale literatuur geschreven.

Onderscheiding

Schelte is in 2019 voor zijn uitzonderlijke inzet voor het vakgebied van de parodontologie onderscheiden met de NVvP – Oral B Preventieprijs. Hij werd geroemd voor het onder de aandacht brengen van de preventieve kant van de parodontologie, waarvan Schelte dan ook een warme pleitbezorger is.