Bij- en nascholingsagenda van de Parodontologie Praktijk Fokkema te 's Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Bij- en nascholingsagenda van de Parodontologie Praktijk Fokkema

Schelte Fokkema heeft tijdens zijn gehele carrière als parodontoloog naast het klinisch werk ook altijd onderwijs gegeven. Tijdens zijn postacademische opleiding begon hij al met het verzorgen van colleges en werkte hij ook als zaaldocent. Na zijn promotie heeft hij nog 8 jaar lang het parodontologie onderwijs op de opleidingen Mondzorgkunde verzorgd en een differentiatie minor parodontologie ontwikkeld.

Daarnaast ontwikkelde Schelte vanaf 2003 een reeks bij- en nascholingscursussen voor mondhygiënisten en na het beëindigen van zijn onderwijsactiviteiten bij de opleidingen schreef hij het curriculum voor een postinitiële opleiding. Deze Leergang Parodontologie is geschikt is voor zowel tandartsen als mondhygiënisten en is een geaccrediteerde registeropleiding.

Tot de dag van vandaag zijn de cursussen en ook de leergang die Schelte Fokkema verzorgd zeer succesvol. Zijn enthousiasmerende houding, maar vooral ook zijn hoogstaande kennis en kunde van de klinische parodontologie worden alom geroemd. Bovendien weet hij als geen ander de complexe materie op een laagdrempelige en pragmatische wijze over te brengen.

Bij- en nascholen in de klinische parodontologie

Heb je interesse in het volgen van scholing binnen de klinische parodontologie of wil je je juist verdiepen in de parodontologie door middel van een officiële opleiding? Of wil je weten welke cursussen Schelte verzorgd of juist wanneer en waar? Of ben je benieuwd welke congressen Schelte organiseert of voor welke hij als spreker is uitgenodigd? Op deze pagina tref je alle bij- en nascholingsactiviteiten aan die hij momenteel verzorgd.

Omdat deze bij- en nascholingen vaak voor externe partijen of organisaties worden gegeven, verwijzen we voor de logistieke informatie en de inschrijving naar de desbetreffende instantie. Om snel inzicht te kunnen krijgen welke mogelijkheden er voor jou als professional zijn, hebben we onderscheid gemaakt tussen de scholingsactiviteiten voor mondhygiënisten en tandartsen. De activiteiten zijn gerangschikt op onderwerp, waardoor de chronologische volgorde van de data kan afwijken.

Cursussen en congressen voor mondhygiënisten

Vrijdag 3 november 2023 van 9.00 tot 17.30 uur te Hoorn.    GEANNULEERD

In de nieuwe richtlijn voor parodontale behandeling heb je de keuze om bij verdiepte pockets het paro-traject te volgen of juist of eerst het paro-preventietraject. In deze cursus wordt de ratio achter deze keuze toegelicht en inzichtelijk gemaakt aan de hand van evidence based maar ook practice based kennis. Daarnaast wordt besproken waarom de niet-chirurgische parodontale therapie een gestructureerd traject is en er aan voorwaarden dient te worden voldaan om succesvol te kunnen zijn.

Raadpleeg voor de leerdoelen en verdere informatie als ook de inschrijving de site van Dental Best Practice.

Vrijdag 9 februari 2024 van 9.00 tot 17.30 uur te Nijkerk.

In het paro-traject dien je 3 of uiterlijk 6 maanden na de initiële therapie een evaluatie uit te voeren en aan de hand van criteria te beoordelen of het gewenste resultaat bereikt is. Tijdens deze cursusdag wordt toegelicht wanneer chirurgie, herbehandeling of juist het stoppen van het paro-traject geïndiceerd is en waarom. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welk nut antibiotica heeft in de behandeling van parodontitis en wat het belang is van een microbiologisch onderzoek.

Raadpleeg voor de leerdoelen en verdere informatie als ook de inschrijving de site van Dental Best Practice.

Vrijdag 22 september 2023 van 9.00 tot 17.30 uur te Nijkerk.

Volgens de nieuwe richtlijn kies je eerder voor het paro-traject als er risicofactoren aanwezig zijn. Welke invloed systemische factoren hebben op het ontstoken parodontium wordt tijdens deze cursusdag toegelicht en de term vatbaarheid verhelderd. Daarnaast wordt de invloed van lokale risicofactoren op het parodontium besproken en ook de rol van bacteriële complexen, waarbij de vraag centraal staat of parodontitis meer is dan alleen de kolonisatie van bacteriën.

Raadpleeg voor de leerdoelen en verdere informatie als ook de inschrijving de site van Dental Best Practice.

Vrijdag 13 oktober 2023 van 9.00 tot 17.30 uur te Nijkerk.

Volgens de nieuwe richtlijn indiceer je aan de hand van een periodieke herbeoordeling het vervolgtraject. In deze cursus wordt inzichtelijk gemaakt welk traject je kiest en waarom. Daarnaast wordt besproken welke factoren de frequentie van de nazorg bepalen en welke alternatieve vormen van parodontale therapie er voor handen zijn. Verder worden de verschillen tussen de behandeling van ontstoken pockets rondom implantaten en natuurlijke gebitselementen besproken.

Raadpleeg voor de leerdoelen en verdere informatie als ook de inschrijving de site van Dental Best Practice.

Vrijdag 1 maart 2024 van 9.00 tot 17.30 uur te Nijkerk.

Op deze cursusdag wordt de relatie tussen parodontitis en andere ziektes uitgediept en worden de systemische effecten van de parodontale behandeling besproken. Hiervoor wordt ingegaan op de pathofysiologie van parodontitis en de dualistische rol van het immuunsysteem. Daarnaast wordt de relatie tussen parodontitis en de kwaliteit van leven toegelicht en wordt de fysieke en mentale betekenis van ziekte besproken en in relatie gelegd met levensstijl en (mond)gedrag.

Raadpleeg voor de leerdoelen en verdere informatie als ook de inschrijving de site van Dental Best Practice.

Cursussen en congressen voor tandartsen

Vrijdag 15 december 2023 van 9.00 tot 17.00 uur te Utrecht.

Als tandarts draag je de eindverantwoordelijkheid voor het zorgdoel en voer je de regie uit over het tandheelkundige behandelplan. Hiervoor is het stellen van de juiste diagnose en het indiceren van de best passende therapie cruciaal voor het bereiken van een succesvol resultaat. Als het gaat om de parodontologie is het belangrijk te realiseren dat voor het verkrijgen van een gezond en stabiel parodontium het niet bij iedere pocket parodontitis betreft….

Raadpleeg voor de verdere toelichting over de cursus en de leerdoelen alsook de inschrijving de site van de Hoytema Stichting.

Vrijdag 1 maart 2024 van 9.00 tot 17.30 uur te Nijkerk.

Op deze cursusdag wordt de relatie tussen parodontitis en andere ziektes uitgediept en worden de systemische effecten van de parodontale behandeling besproken. Hiervoor wordt ingegaan op de pathofysiologie van parodontitis en de dualistische rol van het immuunsysteem. Daarnaast wordt de relatie tussen parodontitis en de kwaliteit van leven toegelicht en wordt de fysieke en mentale betekenis van ziekte besproken en in relatie gelegd met levensstijl en (mond)gedrag.

Raadpleeg voor de leerdoelen en verdere informatie als ook de inschrijving de site van Dental Best Practice.

Vrijdag 17 mei 2024 van 9.00 tot 17.30 uur te Nijkerk.

Tijdens deze cursusdag wordt besproken hoe je de juiste indicatie stelt voor parodontale problemen, omdat niet iedere pocket parodontitis is. Daarnaast leer je hoe de einddoelen van de parodontale behandeling efficiënt en doeltreffend bereikt worden en welk behandeltraject hiervoor het beste gekozen kan worden. Verder word je bijgebracht hoe je onvoldoende preventie en curatie herkent alsook complicerende factoren en wanneer chirurgie geïndiceerd is en waarom.

Raadpleeg voor de leerdoelen en verdere informatie als ook de inschrijving de site van Dental Best Practice.

Post-initiële opleiding voor tandartsen en mondhygiënisten

Inmiddels is het 4e cohort gestart, maar inschrijven voor het 5e cohort, dat medio 2024 begint, is nu al mogelijk.

De Leergang Parodontologie biedt een verdieping aan op het gebied van de klinische parodontologie om de pathofysiologie beter te leren begrijpen en meer inzicht in de effecten van de behandeling te krijgen, zodat de klinische informatie helderder overgebracht kan worden. Met behulp van deze kennis ben je als mondzorgprofessional in staat om patiënten met parodontale problemen effectiever te behandelen, succesvoller samen te werken en het parodontale behandelproces beter aan te sturen.

Raadpleeg voor verdere informatie, het volledige studieprogramma en de inschrijving de site van Academiae.