stage lopen bij de Parodontologie Praktijk Fokkema

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Stage lopen bij de Parodontologie Praktijk Fokkema

Ben je student mondzorgkunde of tandheelkunde en je wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor een stage of meeloopdagen in de Parodontologie Praktijk Fokkema? Lees dan verder want we lichten op deze pagina toe wat we hierin voor je kunnen betekenen en wat de historie is van onze praktijk met betrekking tot het onderwijs.

Vanaf haar bestaan heeft de PPF studenten van de opleiding tot mondhygiënist als stagiair begeleidt in de klinische parodontologie en hebben ook vele studenten meegelopen met de werkzaamheden in de praktijk. De stages waarbij onder begeleiding patiënten met parodontitis werden behandeld betrof eerst een beroepsopleidende stage in het laatste studiejaar.

Nadat de opleiding een officiële Hbo-opleiding was geworden was de stage onderdeel van de differentiatie minor parodontologie, die ontwikkeld was en verzorgd werd door Schelte Fokkema. Tijdens deze minor werden studenten niet alleen klinisch getraind maar ook onderwezen in de evidence achter de klinische principes van de parodontologie.

Ontwikkelingen in de parodontologie

Dat studenten in hun laatste studiejaar een klinische stage liepen in een parodontologiepraktijk was aantrekkelijk voor zowel de praktijken als de studenten zelf, omdat na een succesvolle stage de student als mondhygiënist in de praktijk kon blijven werken. Op deze manier heeft de PPF in de groeijaren van haar bestaan vele beginnende mondhygiënisten aan een werkplek geholpen. Echter in die tijd stond de klinische parodontologie in Nederland nog in haar kinderschoenen en was bovendien het aantal mondhygiënisten beperkter, waardoor alle patiënten die verwezen werden naar de PPF nog gegeneraliseerd parodontale ontstekingen hadden.

In deze situaties kunnen jonge professionals goed participeren in de behandeling, echter als na de fase van ontstekingscontrole nog parodontale problemen persisteren zijn aanvullende skills en ervaringen nodig, want lang niet altijd is parodontale chirurgie geïndiceerd. Daarnaast heeft de parodontologie zich in de algemene praktijk de afgelopen 20 jaar verder ontwikkeld, waardoor tegenwoordig de parodontale ontsteking bij verwezen patiënten grotendeels onder controle is gebracht. Hierdoor is de verwijsvraag veranderd en is de klinische problematiek van de verwezen patiënt moeilijker en complexer geworden. Dat is interessant voor de parodontoloog, want zijn werkzaamheden zijn daarmee specialistischer geworden, maar zijn team dient daardoor ook hoger geschoold te zijn.

Deze ontwikkelingen in het vakgebied van de parodontologie hebben ertoe geleid dat de moeilijkheidsgraad van patiënten, die tegenwoordig in de PPF behandeld worden, is toegenomen. Hierdoor sluiten de parodontale problemen van verwezen patiënten niet meer aan bij het niveau van een beginnende mondhygiënist. Daarnaast heeft ook de PPF zich in de loop der jaren doorontwikkeld en overstijgende competenties verworven, waardoor de behandelingen voor de professionals in de PPF intensiever en uitgebreider zijn geworden en er minder tijd is voor het begeleiden van studenten.

Leergang Parodontologie

Naar aanleiding van bovengeschetste ontwikkelingen en de veranderende rol van de mondhygiënist in een parodontologiepraktijk kunnen we dan ook vaststellen dat er in de PPF geen ruimte meer is voor zowel oriënterende alsook werkveldstages. Uit bovenstaande is vooral duidelijk geworden dat de werkveldstages niet meer aansluiten bij de huidige praktijkvoering van de PPF.

Het is daarentegen wel mogelijk om aan het einde van de studie of als praktiserend mondhygiënist en tandarts mee te lopen met de werkzaamheden van de parodontoloog of de andere teamleden van de kliniek, om meer te weten te komen over de parodontologie. Hiervoor vragen wij je je motivatie in het kort op te schrijven evenals je doel van de meeloop en deze te vergezellen van een c.v. en te mailen naar onze praktijk.

Daarnaast zijn er in de PPF mogelijkheden om zelfstandig patiënten te behandelen in het kader van de Leergang Parodontologie. Dit is een post-initiële en officieel geaccrediteerde opleiding van bijna twee jaar, die je als mondhygiënist of als tandarts kunt volgen om je verder te verdiepen in de parodontologie. Tijdens deze opleiding combineer je het studeren met je normale werkzaamheden in de praktijk en volg je seminars. Schelte Fokkema is hoofddocent van deze opleiding en is verantwoordelijk voor het curriculum.

Tot slot bestaat er de mogelijkheid voor tandartsen met verdergaande interesse in de parodontologie om een voltijd postacademische opleiding van 3 jaar te volgen aan het ACTA en waarna je je kandidaat kunt stellen om als parodontoloog erkend te worden door de NVvP. Mocht je hierover vragen hebben of je willen oriënteren op het vakgebied dan kun je ook bij de PPF terecht.