Kwaliteit – Parodontologie Praktijk Fokkema B.V. – ‘s-Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Kwaliteit

Wij zijn van mening dat bij zoiets kwetsbaars als je eigen mondgezondheid je er op moet kunnen vertrouwen dat de zorg die geleverd wordt altijd goed is en in jouw eigen gezondheidsbelang. Je bent immers afhankelijk in een zorgrelatie en bovendien ondeskundig, terwijl het wel gaat over jouw eigen tanden en kiezen.

Daarom vinden wij kwaliteit vanzelfsprekend of het nu gaat om technische, zorginhoudelijke, organisatorische of communicatieve aspecten van de praktijkvoering. Daarbij hoort natuurlijk een transparante manier van werken.

We zullen je dan ook altijd van heldere informatie voorzien en op een open en eerlijke wijze met je communiceren. Verder streven wij een efficiënte manier van werken na en leveren wij graag parodontale zorg die doeltreffend is.

Wetenschappelijke kennis en praktijkonderzoek

Wij voelen het dan ook als een uitdaging om parodontale zorg van een hoogstaand niveau te leveren en ons daarvoor te verdiepen in dit deelgebied van de tandheelkunde. Dit doen wij niet alleen aan de hand van wetenschappelijke kennis maar ook door eigen praktijkonderzoek door stelselmatig en volgens vaste procedures klinische gegevens te verzamelen. Hierdoor krijgen wij steeds meer inzicht in de aandoeningen van het tandvlees en kunnen we onze behandelingen verder verbeteren.

Kwaliteitsbevorderende activiteiten

Kwaliteit staat dus bij ons hoog in het vaandel en wij besteden als praktijk dan ook de nodige tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • lezen en bijhouden wetenschappelijke internationale vakliteratuur
 • structurele verzameling en analyse van klinische data
 • volgen van bij- en nascholing in de vorm van cursussen en congressen
 • geven van nascholingscursussen en post-initieel onderwijs
 • implementatie van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • lidmaatschappen van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen
 • interne scholing en trainingen
 • schrijven van jaarverslagen
 • periodieke praktijkvisitatie
 • periodieke patiënten enquête
 • bijwonen intercollegiaal overleg
 • kennistoetsen en examens
 • bijwonen themaprojecten
 • bezoeken klinische avonden.

Permanente kwaliteitscontrole

Daarnaast staat de parodontoloog ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen en wordt hij erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie als tandvleesspecialist. Om erkend te kunnen blijven staat de parodontoloog onder toezicht van het Consilium Parodontologicum dat zijn handelen jaarlijks evalueert en waarvoor de parodontoloog een jaarverslag schrijft. Daarnaast wordt de erkenning steeds voor een periode van 5 jaar verleend, waarna de parodontoloog en zijn praktijk opnieuw gevisiteerd worden. Op deze manier blijft een parodontologiepraktijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen.