Nieuws voor professionals – Parodontologie Praktijk Fokkema – ‘s-Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Nieuws voor professionals

Op deze pagina tref je links aan naar pagina’s met interessante artikelen of nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van de parodontologie en de implantologie. Daarnaast delen we onze klinische ervaringen naar aanleiding van nieuwe inzichten en technieken.

Voor publicaties uit de literatuur bespreken we naast de opzet en de uitkomsten van de studie, vooral de klinische implicaties, zodat je weet wat de onderzoeksresultaten voor je beroepsuitoefening betekenen. Helaas kan lang niet alle wetenschappelijke kennis rechtstreeks vertaald worden naar de klinische situatie of gelijk omgezet worden in een concrete klinische procedure. Omgekeerd slaagt de wetenschap er ook niet altijd in om klinische constateringen succesvol aan te tonen in onderzoek, doordat de juiste meetmethode (nog) ontbreekt.

Daarom is naast evidence based ook practice based informatie net zo belangrijk voor een clinicus en in de klinische besluitvorming speelt daarnaast de voorkeur en de wensen van de patiënt een cruciale rol.

Succesvolle behandeling van diepe angulaire botdefecten

publicatiedatum 09-06-2023

Angulaire botdefecten vormen naast furcaties een grote uitdaging in de klinische parodontologie, aangezien pockets geassocieerd met deze anatomische problemen minder succesvol reduceren en op de langere termijn vaak progressief aanhechtingsverlies vertonen. Niet alleen klinische ervaringen uit de praktijk ondersteunen dit, ook de literatuur is hierover eenduidig…. Lees hier verder

Ook Nederlands onderzoek toont relatie COVID-19 en parodontitis aan

publicatiedatum 22-02-2022

Een recente studie uitgevoerd in een Zwols ziekenhuis bevestigt de eerder gelegde relatie tussen het slechtere verloop van een COVID-19 infectie en parodontitis. Voor dit onderzoek werden net als de eerdere studie uit Qatar van 1 jaar geleden röntgenopnamen gebruikt om de ernst van de parodontale afbraak vast te stellen. Daarnaast werd in de Nederlandse studie ook het aantal verloren elementen gescoord….. Lees hier verder

Parodontitis is geassocieerd met COVID-19 complicaties

publicatiedatum 19-02-2021

De associatie tussen parodontitis en COVID-19, die uiteraard nog bevestigd dient te worden in andere centra over de wereld, roept het belang van een gezond parodontium in het voorkomen en misschien zelfs behandelen van COVID-19 complicaties op. Ook al kunnen er nog geen directe causale verbanden gelegd worden op basis van deze retrospectieve case-control studie…. Lees hier verder

Classificeren volgens Staging and Grading

publicatiedatum 09-07-2020

Na de mondiale introductie van een nieuw classificatiesysteem in 2018 hanteerde de PPF vanaf 2019 een combinatie van het oude systeem van Van der Velden en het nieuwe, waarbij het benoemen van de complicerende factoren en het risicoprofiel bij de diagnose nieuw waren. Echter vanaf 1 juli 2020 zijn alle paropraktijken in Nederland gaan werken met enkel nog het nieuwe systeem. Dit betekent dat vanaf heden de diagnose in de verslaglegging naar aanleiding van de intake in de PPF gesteld wordt volgens het zogenaamde Staging en Grading…. Lees hier verder

Behandeling van peri-implantaire ontstekingen

publicatiedatum 02-03-2020

Zoals in de klinische richtlijn voor het behandelen van peri-implantaire infecties staat aangegeven is niet-chirurgische behandeling van peri-implantitis vaak onvoldoende effectief. Echter daarentegen schrijft de richtlijn eveneens dat er geen overtuigend klinisch bewijs is voor re-osseointegratie na (regeneratieve) chirurgische behandeling. Daarnaast is in de parodontale literatuur recentelijk ook vastgesteld dat chirurgische behandeling van peri-implantitis niet veel meer is dan het onder controle brengen van de peri-implantaire ontsteking door middel van pocketreductie…. Lees hier verder

De parodontiumstatus á la PPF

publicatiedatum 19-10-2017

De parodontiumstatus is voor de behandeling van parodontitispatiënten een onmisbaar instrument om doelgericht, efficiënt en causaal gerelateerd te kunnen behandelen. Echter de status beperkt zich tot een aantal traditionele parameters waaraan de oorzaak van het parodontale probleem lang niet altijd af te lezen is. Daarom bedacht de PPF een manier om deze voor de behandelaar zo relevante gegevens over te dragen….. Lees hier verder