klachten of complimenten geven over de Parodontologie Praktijk Fokkema

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Dat kan betrekking hebben op de inhoud van de behandeling of de uitvoering ervan, maar je kunt ook ontevreden zijn over de organisatie of de bejegening in onze praktijk.

Je kunt dan schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen binnen 2 tot 4 weken reageren en afhankelijk van de aard van de klacht in de vorm van een schriftelijke reactie of een telefonische afspraak. In de meeste gevallen zal een toelichting op de kwestie of een gesprek tussen jou en de parodontoloog genoeg zijn.

Als je echter behoefte hebt aan een derde, neutrale partij, dan kun je jouw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar de Parodontologie Praktijk Fokkema bij aangesloten is voor de Klachtenservice . Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen jou en de parodontoloog bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil

Mocht je er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kun je voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt jouw klacht door een commissie van 5 deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of jouw klacht gegrond is en mag als de klacht gegrond is een schadevergoeding toekennen tot maximaal €25000.

Meer informatie

Voordat je een reactie stuurt kan het nuttig zijn om eerst nog verdere informatie in te winnen of misschien heb je na het lezen van bovenstaande behoefte aan meer informatie. In beide gevallen kun je terecht op de website allesoverhetgebit.nl waarop je meer kunt lezen over behandelingen door de tandarts of zijn praktijkvoering, over de kosten en de vergoedingen van behandelingen, maar daarnaast tref je er ook adviezen en tips aan over de mondverzorging. Verder kun je op deze website ook terecht voor vragen. De website is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en verschaft je betrouwbare en onafhankelijke informatie, die tot stand is gekomen door wetenschappelijke verenigingen en deskundigen uit het werkveld.

Daarnaast is er sinds kort nog een andere website waar je specifiek uitleg kunt vinden over de rekening en de tariefcodes bij de tandarts. Je krijgt op de site Mondzorgkosten veel inzicht in de kosten van de behandelingen in de mondzorg en de site helpt je om de tandartsrekening te ontcijferen. Ook deze site wordt beheerd door de KNMT.

Jouw mening

Het kan ook zo zijn dat je juist heel tevreden bent over de behandeling in onze praktijk of dat je ideeën hebt over de verbetering van onze zorg of de organisatie ervan. Ook in deze situaties horen wij graag hoe je je bezoek aan onze praktijk hebt ervaren. Jouw reactie is namelijk heel waardevol en draagt bij aan het optimaliseren van onze zorg en de service aan jou maar ook aan andere cliënten van onze praktijk. Wil je je suggesties of juist complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten via onderstaand e-mailadres of waardeer ons via Zorgkaart Nederland.