Stoppen met roken bij de Parodontologie Praktijk Fokkema te 's-Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Stoppen met roken

In Nederland roken zo’n 3 miljoen mensen en waarvan 2,3 miljoen dagelijks rookt. Het roken van tabak is nog altijd de belangrijkste oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte in ons land. Dit komt door de schadelijke stoffen in de tabaksrook.

Voor meer dan dertig aandoeningen staat vast dat deze veroorzaakt kunnen worden door roken. Zo komt parodontitis bij rokers ook vaker voor, hebben rokers ernstigere vormen van parodontitis en is het behandelresultaat vaak minder goed.

Van alle rokers die langdurig roken en niet stoppen sterft 50-60% vroegtijdig aan de gevolgen van roken. In Nederland jaarlijks 20.000 mensen. Rokers sterven gemiddeld 10 jaar eerder dan niet-rokers.

Het stoppen met roken is dan ook een belangrijke maatregel om ziekte of vroegtijdige sterfte te voorkomen, maar ook om ziekte beter te bestrijden. Met behulp van de informatie op deze pagina willen we jou ondersteunen in het succesvol stoppen met roken, want in iedere roker zit een stopper.

Meeroken is schadelijk

Er bestaat voor roken geen veilige ondergrens, ook af en toe roken geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, etalagebenen en long- en borstkanker. Daarnaast is niet alleen zelf actief roken schadelijk, maar ook meeroken en de rook van een smeulende sigaret. Deze rook bevat zelfs hogere concentraties schadelijke stoffen dan de rook die geïnhaleerd of uitgeblazen wordt. Verder zijn de nog zwevende en neergeslagen rookdeeltjes in huis ook schadelijk voor de roker en diens meeroker(s), maar ook voor hun huisdieren die hierdoor een hogere kans op kanker hebben.

Effecten op ongeboren baby en kinderen

Ook ongeboren kinderen worden via de placenta blootgesteld aan giftige stoffen uit de tabaksrook van hun rokende moeder. Door het roken van de zwangere moeder sterft minimaal 1 ongeboren baby per week, maar ook de kinderen die de zwangerschap overleven lopen schade op. Ruim 800.00 kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar groeien op in een huis waar binnen gerookt wordt, hierdoor leren ze bewust en onbewust te roken. Zien roken doet roken en dat maakt roken zeer besmettelijk sociaal gedrag en daarnaast is roken zeer verslavend.

Roken is verslavend

Het allergrootste deel van de rokers is verslaafd aan het roken van tabak en de chemische en gedragsmatige effecten ervan zijn vergelijkbaar met die van een drugsverslaving, zoals cocaïne en heroïne. Nicotine is hoofdverantwoordelijk voor de verslavende werking en wordt via de longen heel snel opgenomen in het bloed en ook in het brein. Dit snel optredende en belonende effect maakt roken zo verslavend en fabrikanten van sigaretten hebben stoffen toegevoegd die de opname in het lichaam optimaliseren waardoor roken extra verslavend is gemaakt.

Roken wordt een gewoonte

Helaas nemen de belonende effecten van nicotine snel af, waardoor binnen korte tijd de behoefte aan een nieuwe sigaret ontstaat. Deze trek in een sigaret uit zich in een onrustig, prikkelbaar gevoel, dat verdwijnt na het roken van een volgende sigaret. Hierdoor steken rokers vele sigaretten per dag op om deze onrust en stress door de ontwenning te voorkomen. Daarnaast raakt het rookgedrag gekoppeld aan dagelijkse situaties, activiteiten en rituelen, waardoor het steeds meer een gewoonte en zelfs een automatisme wordt.

Veel rokers willen stoppen

Voor veel rokers beheerst het roken hun dagelijkse patroon en hebben ze het gevoel dat ze moeten roken. Deze rokers zitten vast in hun rookgedrag en hebben er vaak ook last van. Daarnaast voelen rokers tegenwoordig meer druk vanuit hun omgeving, omdat de norm is veranderd en de meeste mensen niet meer roken. De meeste rokers overwegen dan ook om te stoppen, echter dit is een proces van vallen en opstaan en bestaat vaak uit meerdere pogingen om uiteindelijk niet meer te roken.

Stoppen-met-roken-coach

Jaarlijks onderneemt een derde van de rokers een stoppoging, echter het slagingspercentage is laag omdat de meeste stoppers dit op eigen houtje doen. Het is gebleken dat het stoppen met roken succesvoller is onder professionele begeleiding.

Daarom verwijzen wij je graag naar een stoppen-met-roken-coach die je kan helpen bij het stoppen met roken door persoonlijke begeleiding al of niet ondersteund met hulpmiddelen, zoals nicotinepleisters. Deze vormen van begeleiding worden vergoed vanuit de basisverzekering en gaan niet ten koste van het eigen risico.

Ik stop nu

Wil je meer informatie over het stoppen met roken of zoek je een coach bij jouw in de buurt of wil je weten welk vorm van stoppen het beste bij jou past, bezoek dan eens de website ikstopnu.nl. Wij hopen dat ook jij uiteindelijk kunt stoppen met roken en andere rokers met jou, zodat we bijdragen aan een Rookvrije Generatie en ieder kind de kans krijgt om volledig rookvrij op te groeien.