parodontitis kan mogelijk ernstigere complicaties van een COVID-19 infectie veroorzaken

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Terug naar overzicht

Parodontitis veroorzaakt ernstigere COVID-19 complicaties

Een studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Periodontology toont aan dat COVID-19 patiënten met gematigde tot (ver)gevorderde botafbraak rondom hun tanden en kiezen ernstigere complicaties ontwikkelden dan COVID-19 patiënten met geen of geringe botafbraak rondom hun tanden en kiezen.

Deze bevindingen zijn gedaan in Qatar bij patiënten, die vanwege corona in het ziekenhuis werden opgenomen, en suggereren dat parodontitis een rol speelt in het verloop van een COVID-19 infectie met ernstigere complicaties tot gevolg, zoals beademing, opname op de IC of zelfs overlijden. Met deze bevindingen wordt het belang van een gezonde mond en een goede mondhygiëne in het voorkomen en misschien zelfs behandelen van COVID-19 complicaties benadrukt.

Resultaten

Het risico op ernstige COVID-19 complicaties bij patiënten met gevorderde parodontitis was 4x zo hoog als bij patiënten zonder of beginnende parodontitis. Hierbij werd rekening gehouden met andere risicofactoren voor een COVID-19 infectie, zoals leeftijd, roken, overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten. Het risico op overlijden bij COVID-19 patiënten met parodontitis was 9x zo hoog, het risico om op de IC terecht te komen 4x en het risico op beademing 5x zo hoog in vergelijking met patiënten zonder parodontitis.

Verder bleek ook het aantal gevallen met gevorderde botafbraak rondom de tanden en kiezen onder de COVID-19 patiënten met ernstige complicaties, zoals beademing, IC behandeling of overlijden, bijna 2x zo veel te zijn dan onder de COVID-19 patiënten zonder complicaties. Met andere woorden parodontitis kwam veel vaker voor bij COVID-19 patiënten met een ernstiger verloop van de infectieziekte.

Verklaringen

Naar de oorzaak-gevolg relatie moet nog gespeculeerd worden, want in deze vergelijkende studie valt dat nog niet af te leiden. Echter er wordt verondersteld dat parodontitis door de aanwezigheid van grote hoeveelheden bacteriën in de mondholte het risico op een longinfectie door het coronavirus vergroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de bacteriën uit de mond de aanhechtingsplaatsen van het coronavirus in de keel vergroten waardoor de infectie zich gemakkelijker kan verspreiden. Anderzijds kan het coronavirus zich gemakkelijker ophouden in de mondholte als er veel bacteriën aanwezig zijn boven maar ook onder het tandvlees. Op deze manieren verergert parodontitis het verloop van de infectie met het coronavirus door als het ware een hyperinfectie in de longen te veroorzaken.

Daarnaast wordt verondersteld dat parodontitis door de productie van ontstekingscellen en -eiwitten in de bloedbaan het verloop van de COVID-19 infectie kan verergeren, omdat de infectie met het coronavirus al grote hoeveelheden ontstekingsstoffen produceert in de bloedbaan. In een later stadium van de infectie met het coronavirus leiden deze ontstekingsstoffen in de bloedbaan uiteindelijk tot het uitvallen van organen, waardoor de patiënt ernstig ziek wordt en dreigt te overlijden. Het lichaam tracht als het ware uit alle macht het virus onder controle te brengen door een sterke afweer te ontwikkelen, maar uiteindelijk gaat dit ten koste van het eigen lichaam. Aan dit proces leveren andere infecties of ontstekingen in het lichaam geen positieve bijdrage.

Conclusie

Door het tandvlees gezond te houden middels een goede mondhygiëne kan de kans op een ernstiger verloop van een coronabesmetting voorkomen worden. Het onderzoek laat nog maar weer eens zien hoe belangrijk het is, ook in deze tijden van een pandemie, om een gezonde mond en in het bijzonder gezond tandvlees te hebben of te houden. Hiervoor is een regelmatig bezoek aan de mondhygiëniste of preventie-assistente cruciaal, evenals een periodiek onderzoek door de parodontoloog.

Lees verder over de risico’s van een tandvleesontsteking voor de algemene gezondheid.→ 

Publicatiedatum: 16-02-2021