Nederlands onderzoek toont relatie COVID-19 en parodontitis aan

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat je een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig hebt om een afspraak te maken. Onder het item Parodontologie tref je informatie aan over het werkgebied van de parodontoloog en wanneer een verwijzing zinvol is, maar ook wat parodontitis is en wat de relatie is tussen tandvleesontstekingen en de algemene gezondheid.

Terug naar overzicht

Ook Nederlands onderzoek toont relatie COVID-19 en parodontitis aan

Een recente studie uitgevoerd in een Zwols ziekenhuis bevestigt de eerder gelegde relatie tussen het slechtere verloop van een COVID-19 infectie en parodontitis. Het onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling kaakchirurgie van het ziekenhuis in samenwerking met de afdelingen sociale tandheelkunde en parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

Er werd uit een groep van 1730 COVID-19 positieve patiënten van het ziekenhuis, 133 patiënten geselecteerd die in de afgelopen 5 jaar op de afdeling kaakchirurgie een overzichtsfoto van hun gebit en kaken hadden laten maken, een zogenaamd orthopantogram. Dit criterium was voorwaardelijk, omdat de onderzoekers de röntgenfoto’s gebruikten om de hoeveelheid botverlies rondom het gebit vast te stellen. Hierdoor konden ze het stadium van parodontitis oftewel de ernst ervan bepalen.

Parodontitis is namelijk naast een ontsteking aan het tandvlees met de vorming van diepe pockets, ook een aandoening die gepaard gaat met botverlies rondom de tanden en kiezen. Uiteindelijk leidt vergevorderde parodontitis tot verlies van de tanden en daarom bepaalden de onderzoekers naast het botverlies op de rontgenfoto’s ook het aantal verloren gegane tanden en kiezen.

COVID-19 patiënten met (ver)gevorderde parodontitis  hebben een 6x grotere kans op IC behandeling of overlijden

Parodontitis leidt tot hoger risico op IC of overlijden

De onderzoekers constateerden dat COVID-19 patiënten die meer dan een derde deel van het omringende kaakbot bij hun tanden en kiezen verloren hadden een grotere kans liepen op een slechter verloop van de COVID-19 infectie. Dit betekende dat COVID-19 patiënten met parodontitis stadium III tot IV oftewel (ver)gevorderde parodontitis 6x zo vaak terecht kwamen op de IC of overleden. De onderzoekers stelden dezelfde relatie vast voor het aantal verloren gegane tanden en kiezen, wat inhield dat COVID-19 patiënten met een slechter verloop van de infectie meer dan de helft van hun eigen tanden en kiezen verloren hadden.

Echter de relatie tussen parodontitis en COVID-19 hield geen stand wanneer rekening werd gehouden met andere factoren, die ook van invloed waren op het slechtere verloop van de COVID-19 infectie. Deze verstorende factoren waarmee de onderzoekers rekening hielden waren de leeftijd, het mannelijk geslacht, hart- en vaatziekten, diabetes of overgewicht en chronische nierziekten. De onderzoekers concludeerden dan ook dat parodontitis geen onafhankelijke risicofactor is voor een slechter verloop van de COVID-19 infectie en mede afhankelijk is van andere risicofactoren.

Parodontale behandeling is cruciaal

Desalniettemin onderstreept deze studie het belang van het laten screenen en behandelen van parodontitis door de tandarts of mondhygiēnist, zodat het risico op een slechte uitkomst van infectieziektes zoals COVID-19 afneemt bij 70-plussers met een eigen gebit en die lijden aan hart- of vaatziekten, diabetes of chronische nierziekten. Daarnaast toont deze studie aan dat parodontitis en de algemene gezondheid met elkaar verbonden zijn, omdat de factoren die het risico op ziektes, zoals hart- en vaatproblemen, vergroten ook het risico op (ver)gevorderde parodontitis verhogen.

 er is een relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid

 

Publicatiedatum: 12-02-2022