Dag van het Tandvlees – Parodontologie Praktijk Fokkema – ‘s-Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat er altijd een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig is om een afspraak te kunnen maken. Lees op deze site meer over wat een parodontoloog doet of wat parodontitis is en ontdek wanneer een verwijzing zinvol kan zijn. Let op als je binnenkort een afspraak in onze praktijk hebt, beantwoord dan vooraf de triagevragen met betrekking tot het coronavirus.

« Terug naar het overzicht

Dag van het Tandvlees

Gum Health Day oftewel de Dag van het Tandvlees is een internationale bewustwordingsdag die voor de achtste keer georganiseerd wordt door de Europese Federatie voor Parodontologie (EFP). Hieraan doen alle aangesloten verenigingen voor parodontologie, vertegenwoordigd door bijna 30 Europese landen, mee waaronder de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). Inmiddels bereikt deze internationale bewustwordingsdag niet alleen Europa maar ook de rest van de wereld.

Het doel is om het publiek bewuster te maken voor de ernst van tandvleesproblemen, maar ook voor de risico’s van tandvleesontstekingen voor de algemene gezondheid. Het is belangrijk om het tandvlees gezond en sterk te houden. De slogan van de EFP voor de Dag van het Tandvlees 2021 is ‘tandvleesontstekingen zijn te voorkómen’ en waarvoor zij dit maal aandacht vraagt voor de symptomen van tandvleesontstekingen. Zo kunnen een slechte adem of losse tanden een teken zijn van een tandvleesprobleem, maar ook gevoelige tanden en kiezen kunnen een signaal zijn. Daarnaast wordt het publiek bewust gemaakt van de negatieve invloed van roken op het tandvlees.

Hiervoor heeft de EFP animatiefilmpjes, logo’s en banners ontwikkeld, die door mondzorgpraktijken over de hele wereld gebruikt kunnen worden op hun website of social media kanalen. Dit jaar heeft de federatie zich uitsluitend gericht op een digitale campagne vanwege de coronapandemie. De Dag van het Tandvlees vindt dit jaar plaats op 12 mei en wordt in Nederland mogelijk gemaakt door de NVvP, die de gemaakte filmpjes en het overige promotiemateriaal heeft vertaald en beschikbaar gesteld.

De EFP adviseert mensen over de hele wereld om hun tandarts, mondhygiënist of parodontoloog te blijven bezoeken, omdat tandvleesontstekingen goed te behandelen zijn. Bovendien adviseert zij om ook in tijden van de huidige pandemie deze mondzorgverleners te blijven bezoeken of misschien zelfs juist te bezoeken, want gevorderde vormen van parodontitis zijn in relatie gelegd met een ernstiger verloop van COVID-19 complicaties.

Hieronder staan voorbeelden van een aantal thema’s met de bijbehorende filmpjes (klik hiervoor op de afbeelding). 

                            

Publicatiedatum: 04-05-2021