de coronamaatregelen getroffen door de Parodontologie Praktijk Fokkema te 's-Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat er altijd een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig is om een afspraak te kunnen maken. Lees op deze site meer over wat een parodontoloog doet of wat parodontitis is en ontdek wanneer een verwijzing zinvol kan zijn. Let op als je binnenkort een afspraak in onze praktijk hebt, beantwoord dan vooraf de triagevragen met betrekking tot het coronavirus.

Coronamaatregelen

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hanteert de Parodontologie Praktijk Fokkema een strikt protocol. Allereerst vindt er een triage plaats om te bepalen wie (voorlopig) de praktijk NIET mag bezoeken en daarnaast gelden social distancing en verscherpte hygiëneregels tijdens het verblijf in onze praktijk.

Je mag de praktijk (voorlopig) NIET bezoeken als:

 • je in afwachting bent of een huisgenoot van de uitslag van een corona-test
 • je nu corona hebt of je genezen bent van corona korter dan 2 weken geleden
 • je nu huisgenoten met bewezen corona hebt
 • je symptomen van verkoudheid (niezen, loopneus of keelpijn), hoesten,  benauwdheid, verlies van smaak of reuk of beide, verhoging (tot 38⁰C) of koorts (meer dan 38⁰C) hebt
 • je huisgenoten/gezinsleden met koorts of benauwdheidsklachten hebt
 • je in (thuis)quarantaine zit of zou moeten zitten vanwege een nauw contact¹ met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld, vanwege een waarschuwing van de CoronaMelder of omdat je korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood
 • je in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking woont

¹ binnen een tijdsbestek van 24 uur langer dan 15 min op minder dan 1,5 m afstand zijn geweest bij iemand met corona of diens besmettelijke periode OF een hoog risico blootstelling hebben gehad, zoals niezen in het gezicht en zoenen

Als je één van bovenstaande items met JA kunt beantwoorden verzoeken we je de praktijk te bellen. We zullen de geplande afspraak annuleren en in overleg deze verzetten naar een tijdstip waarop behandeling wel weer mogelijk zal zijn of anders voorlopig uitstellen.

Je mag de praktijk bezoeken als je ALLE bovenstaande items met NEE hebt kunnen beantwoorden én je je goed gezond voelt en geen verdere gezondheidsklachten hebt.

Je hoeft geen actie te ondernemen en we zien je graag op de afgesproken datum en tijd in onze praktijk. Mocht je echter twijfels hebben over het geplande bezoek aan onze praktijk of over je algemene gezondheid dan verzoeken we je de praktijk tijdig te bellen.

Gedragsregels in de praktijk

 • kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk, tenzij het echt niet anders kan
 • kom op tijd en zorg dat je verblijf in de praktijk zo kort mogelijk is
 • draag een mondkapje in de wachtkamer, in de gang en aan de balie
 • desinfecteer je handen na binnenkomst en volg de instructies
 • houd steeds voldoende afstand (1,5 m) tot anderen in de praktijk
 • raak geen deurklinken aan, behalve die van de voordeur, en geen oppervlakken
 • blijf achter de rood-witte streep bij de balie staan
 • schud elkaar geen hand
 • maak geen gebruik van het toilet, tenzij het echt niet anders kan en meld het bij de balie
 • leg persoonlijke eigendommen op de daarvoor aangegeven plaats in de behandelkamer

Dragen van een mondkapje

Omdat mondzorgpraktijken geen publieke ruimtes zijn, is het volgens het overheidsbeleid geen verplichting om een niet-medisch mondkapje te dragen in een praktijk. Echter vanuit de bracheorganisaties wordt het advies onderschreven om in situaties waarbij binnen de praktijk onvoldoende afstand kan worden gegarandeerd een mondkapje te laten dragen. In de Parodontologie Praktijk Fokkema kan in de wachtkamer de 1,5 meter afstand goed gehandhaafd worden, echter in de gang naar de behandelkamers toe en langs de balie kan dit niet altijd worden gegarandeerd, zodat het dragen van een mondkapje wenselijk is, zeker als er meerdere mensen aan de balie staan of elkaar passeren. Daarom stelt de PPF uit voorzorg en uit zorgvuldigheid om de basisregels voor het verspreiden van het coronavirus goed na te blijven leven het dragen van een mondkapje in de gehele praktijk verplicht. We stellen deze regel ook op voor de duidelijkheid, omdat iedereen inmiddels zo gewend geraakt is aan het dragen van een mondkapje buiten de deur dat het tot verwarring leidt voor onze cliënten. Echter als je je als cliënt van de PPF houdt aan bovengenoemde triagevragen is de kans op besmetting tijdens een bezoek aan onze praktijk zeer klein ofwel nihil.

Spoedzorg bij positieve COVID-19 test

In het geval van een coronabesmetting is spoedzorg bij acute (pijn)klachten uiteraard altijd mogelijk. Deze spoedzorg vond bij besmetting met het coronavirus tot 1 juli 2020 plaats in speciaal opgerichte Coronacentra Acute Mondzorg waarnaar toe je bij een acute klacht aan het tandvlees werd verwezen, maar inmiddels kan dit weer plaats vinden in onze eigen praktijk. Hiervoor worden uiteraard strenge voorzorgsmaatregelen getroffen die afwijken van bovenstaande en daarom dien je in het geval van een acute pijnklacht met een positieve COVID-19 test telefonisch contact op te nemen met onze praktijk. Daarnaast geldt dat wij je enkel kunnen behandelen als je al verwezen bent naar onze praktijk en dat de acute pijnklacht een tandvleesprobleem betreft, anders is het beter om contact op te nemen met je tandarts. Verder zal in eerste instantie de parodontoloog telefonisch contact met je opnemen om de klacht nader te bespreken, want een bezoek aan de praktijk is in dit soort situaties lang niet altijd noodzakelijk.

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE. WE REKENEN OP JE!