de coronamaatregelen getroffen door de Parodontologie Praktijk Fokkema te 's-Hertogenbosch

Parodontologie Praktijk Fokkema

is een verwijspraktijk voor tandvleesproblemen. Dit houdt in dat er altijd een verwijzing van de eigen tandarts of mondhygiënist nodig is om een afspraak te kunnen maken. Lees op deze site meer over wat een parodontoloog doet of wat parodontitis is en ontdek wanneer een verwijzing zinvol kan zijn. Let op als je binnenkort een afspraak in onze praktijk hebt, beantwoord dan vooraf de triagevragen met betrekking tot het coronavirus.

Coronamaatregelen

Dankzij massale vaccinatie is de bestrijding van het coronavirus in Nederland steeds beter onder controle. Desondanks blijven de basisregels nog steeds van kracht, omdat uit onderzoek blijkt ook al zijn mensen gevaccineerd ze elkaar nog steeds kunnen besmetten en dat een gevaccineerde nog steeds klachten kan krijgen of ziek worden. Dit is vooral van belang nu er steeds meer nieuwe varianten van het virus opduiken, waardoor het dagelijks aantal besmettingen weer oploopt.

Om deze redenen blijven de maatregelen, die de Parodontologie Praktijk Fokkema vanaf het begin van de pandemie hanteert*, nog steeds gelden. Dat wil zeggen dat er eerst triage plaats vindt om te bepalen wie (voorlopig) de praktijk niet mag bezoeken en daarnaast blijven tijdens het verblijf in de praktijk de social distancing en de verscherpte hygiëneregels gelden. We vragen opnieuw je begrip en medewerking.

* volgens de richtlijnen van de Leidraad Mondzorg Corona, opgesteld door een speciaal daarvoor opgerichte commissie door de beroepsverenigingen van tandartsen en mondhygiënisten  

Je mag de praktijk (voorlopig) NIET bezoeken als:

  • je symptomen van verkoudheid (niezen, loopneus of keelpijn), hoesten,  benauwdheid of kortademigheid, verlies van smaak of reuk of beide, verhoging (tot 38⁰C) of koorts (meer dan 38⁰C) hebt
  • je in (thuis)isolatie of thuisquarantaine zit of zou moeten zitten, omdat je in afwachting bent van de uitslag van een corona-test of omdat je nu corona hebt of genezen bent van corona korter dan 2 weken geleden; dan wel vanwege huisgenoten met bewezen corona of een overig nauw contact* waarbij het coronavirus is vastgesteld, of vanwege huisgenoten met koorts en benauwdheid zonder nog een testuitslag, of een waarschuwing van de CoronaMelder, of omdat je bent teruggekeerd uit een land/regio met code geel/oranje of rood.

N.B. de quarantaineplicht geldt alleen voor zogenaamde niet-immune personen, d.w.z. als je (nog) niet volledig gevaccineerd bent > 14 dg geleden (bij het Jansen vaccin > 28 dg geleden) of > 6 mnd geleden corona hebt gehad, maar geldt voor iedereen die teruggekeerd is uit een land met code rood (10 dg quarantaineplicht).

*  nauw contact = binnen een tijdsbestek van 24 uur langer dan 15 min op minder dan 1,5 m afstand zijn geweest bij iemand met corona of diens besmettelijke periode OF een hoog risico blootstelling hebben gehad, zoals niezen in het gezicht en zoenen

Als je één van bovenstaande items met JA kunt beantwoorden verzoeken we je de praktijk te bellen. We zullen de geplande afspraak annuleren en in overleg deze verzetten naar een tijdstip waarop behandeling wel weer mogelijk zal zijn of anders voorlopig uitstellen.

Je mag de praktijk bezoeken als je ALLE bovenstaande items met NEE hebt kunnen beantwoorden én je je goed gezond voelt en geen verdere gezondheidsklachten hebt.

Je hoeft geen actie te ondernemen en we zien je graag op de afgesproken datum en tijd in onze praktijk. Mocht je echter twijfels hebben over het geplande bezoek aan onze praktijk of over je algemene gezondheid dan verzoeken we je de praktijk tijdig te bellen.

Gedragsregels in de praktijk

  • kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk, tenzij het echt niet anders kan
  • kom op tijd en zorg dat je verblijf in de praktijk zo kort mogelijk is
  • houd steeds voldoende afstand (1,5 m) tot anderen in de praktijk
  • raak geen deurklinken aan, behalve die van de voordeur, en geen oppervlakken
  • schud elkaar geen hand
  • leg persoonlijke eigendommen op de daarvoor aangegeven plaats in de behandelkamer

Dragen van een mondkapje

De verplichting van het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes is sinds 26 juni vervallen, echter de basisregel om voldoende afstand tot elkaar te houden blijft van kracht. Daarom blijft ook in de Parodontologie Praktijk Fokkema gelden dat als je de 1,5 meter afstand niet goed kunt handhaven een mondkapje dient te dragen. Dit is in onze praktijk met name het geval in de gang naar de behandelkamers toe en eventueel aan de balie. Echter het passeren van elkaar op een afstand kleiner dan 1,5 meter vormt geen risico, aangezien de contacttijd kort is (lees hierboven de definitie van een nauw contact). Bovendien geldt dat als je je als cliënt van de PPF houdt aan bovengenoemde triagevragen de kans op besmetting tijdens een bezoek aan onze praktijk zeer klein ofwel nihil is.

Spoedzorg bij positieve COVID-19 test

In het geval van een coronabesmetting is spoedzorg bij acute (pijn)klachten uiteraard altijd mogelijk. Deze spoedzorg vond bij besmetting met het coronavirus tot 1 juli 2020 plaats in speciaal opgerichte Coronacentra Acute Mondzorg waarnaar toe je bij een acute klacht aan het tandvlees werd verwezen, maar inmiddels kan dit weer plaats vinden in onze eigen praktijk. Hiervoor worden uiteraard strenge voorzorgsmaatregelen getroffen die afwijken van bovenstaande en daarom dien je in het geval van een acute pijnklacht met een positieve COVID-19 test telefonisch contact op te nemen met onze praktijk. Daarnaast geldt dat wij je enkel kunnen behandelen als je al verwezen bent naar onze praktijk en dat de acute pijnklacht een tandvleesprobleem betreft, anders is het beter om contact op te nemen met je tandarts. Verder zal in eerste instantie de parodontoloog telefonisch contact met je opnemen om de klacht nader te bespreken, want een bezoek aan de praktijk is in dit soort situaties lang niet altijd noodzakelijk.

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE. WE REKENEN OP JE!